Technisch

TECHNISCH BEHEER

Het is een vereiste dat een gebouw in een zodanige staat wordt gehouden, dat een gunstige exploitatie gewaarborgd blijft. Daarom is technisch onderhoud noodzakelijk.

Van Ostade Vastgoedbeheer draagt zorg voor planmatig onderhoud, zodat de kosten inzichtelijk zijn en gespreid kunnen worden over de tijd.

HET TECHNISCHE BEHEER VOORZIET ONDER ANDERE IN:

  •   Een regelmatige bouwkundige inspectie van het pand.
  •   Het opstellen van een 3-jaarlijks onderhouds- en begrotingsplan.
  •   Technische rapportage van de onderhoudswerkzaamheden.
  •   Het aanvragen van onderhoudsoffertes bij aannemers.
  •   De controle op de opgedragen werkzaamheden tijdens uitvoering en bij oplevering.
  •   De behandeling van spoedeisend onderhoud.