Diensten

MONITOREN

Met regelmaat monitoren wij gebouwen en hebben wij intensief contact met de huurders
Dit versterkt niet alleen de betrokkenheid van de huurder bij het gehuurde maar ook melden zij gebreken en onderhoudsklachten eerder en adequaat.

Vanzelfsprekend controleren wij per melding of de herstelkosten ten laste van de eigenaar moeten komen of aan de huurder dienen te worden doorberekend.

HUURCONTRACT

Mocht een huurcontract onverhoopt toch een einde nemen, dan onderhouden wij intensieve contacten met de lokale bedrijfshuisvesting’s makelaar. Weinig leegstand maakt een wezenlijk deel uit van onze reputatie. Met uw huurders maken wij duidelijke afspraken over de huur incasso, bij het uitblijven van betalingen kennen wij een adequate incasso procedure.

Graag willen wij nader met u kennismaken om een passende aanbieding voor u te maken en u onze onderscheidende werkwijze demonstreren.