banner


Technisch beheer


Het is een vereiste dat het gebouw in een zodanige staat wordt gehouden, zodat een gunstige exploitatie gewaarborgd blijft. Daarom is technisch onderhoud noodzakelijk. Van Ostade Vastgoedbeheer BV draagt zorg voor planmatig onderhoud, zodat de kosten inzichtelijk zijn en gespreid kunnen worden over de tijd.

Het technische beheer voorziet onder andere in:
- Een regelmatige bouwkundige inspectie van
het pand
- Het opstellen van een 3-jaarlijks
onderhoudsplan en -begroting
- Technische rapportage van de
onderhoudswerkzaamheden
- Het aanvragen van onderhoudsoffertes bij
aannemers
- De controle op de opgedragen
werkzaamheden tijdens uitvoering en
bij oplevering
- De behandeling van spoedeisend onderhoud

Sprinkler reparatie, pompkamer
Sprinkler reparatie, pompkamer
naamslogan logo