banner

Commercieel beheer

Behalve administratief beheer en technisch onderhoud is het van belang dat de gebouwen commercieel worden beheerd. Bijvoorbeeld om te zorgen dat er een huurder voor het gebouw komt maar ook blijft.
Commercieel beheer omvat onder andere:

- Het ontwikkelen van
verhuurbevorderende activiteiten
- De bewaking van expiratiedata van
huurcontracten
- Het verzorgen van rendements
analyses bij renovatie
- De begeleiding bij verhuur en verkoop
van het project

Bij leegstand zal Van Ostade Vastgoedbeheer BV intensief actie ondernemen om de leeg komende ruimtes namens de eigenaar opnieuw te verhuren. Lukt dit niet tijdig, dan wordt in overleg met de eigenaar een makelaar benaderd om alsnog zo snel mogelijk een geschikte huurder te vinden.

Beneluxstaete, Utrecht
Beneluxstaete, Utrecht
naamslogan logo